Cổ phần hóa và niêm yết

Tư vấn cổ phần hoá và niêm yết

  • Rà soát hiện trạng doanh nghiệp (pháp lý, loại hình doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, tài chính, số lượng cổ đông…) so với điều kiện cổ phần hoá và niêm yết
  • Tư vấn đáp ứng điều kiện cổ phần hoá, niêm yết đối với doanh nghiệp chưa đủ điều kiện
  • Tư vấn mô hình kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh 3 – 5 năm giúp tăng giá trị doanh nghiệp.
  • Xây dựng mô hình định giá và xác định giá trị doanh nghiệp/cổ phần dự kiến phát hành
  • Hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, công ty chứng khoán và bên bảo lãnh phát hành theo hướng lợi nhất cho doanh nghiệp
  • Chuẩn bị tài liệu cung cấp nhà đầu tư
  • Xây dựng quy trình cơ bản về quản lý giao dịch sau khi niêm yết

Cùng chúng tôi tạo lập giá trị cộng hưởng

global html

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Đội của chúng tôi

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

global web link

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây