Tư vấn mô hình quản trị

Tư vấn mô hình quản trị

  • Đào tao, thiết kế và xây dựng “Bản đồ chiến lược (Strategic map)”, “Thẻ điểm cân bằng (Balance Score Card-BSC)” “Mô hình hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược (Objectives Goals Strategies Measurements - OGSM)”, “Bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (Key performance indicators – KPI)
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng mô hình tập trung hoặc phân tán (the centralize or de-centralize model)
  • Tư vấn kiểm soát các điểm mờ (điểm đen, điểm đỏ, điểm trắng) trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Tư vấn về quản trị chi phí hoạt động của doanh nghiệp (Optimize cost, Saving cost)
  • Tư vấn lựa chọn phần mềm phục vụ cho quản trị hoạt động của Công ty (ERP, HRM, CRM)
  • Tư vấn các nguyên tắc, chính sách, quy chế, qui trình quản trị trong hoạt động doanh nghiệp

Cùng chúng tôi tạo lập giá trị cộng hưởng

global html

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Đội của chúng tôi

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

global web link

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây