Tư vấn mô hình tài chính

Tư vấn mô hình tài chính

  • Tư vấn xây dựng cấu trúc vốn: vốn vay và vốn chủ sở hữu
  • Tư vấn kế hoạch vốn và các giải pháp huy động vốn hữu hiệu trên thị trường tài chính theo đặc thù doanh nghiệp: phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, vay tổ chức tài chính…

Cùng chúng tôi tạo lập giá trị cộng hưởng

global html

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Đội của chúng tôi

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

global web link

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây