Tư vấn mua bán - sát nhập

Dịch vụ tư vấn mua bán - sát nhập

Tư vấn mua bán, sáp nhập đối với công ty chưa niêm yết dưới hình thức đầu tư góp vốn tư nhân (Private Equity - PE).
  • Tư vấn chiến lược kinh doanh 3 – 5 năm giúp doanh nghiệp đạt giá trị mua bán tốt nhất
  • Xây dựng mô hình xác định giá trị doanh nghiệp và cấu trúc thương vụ
  • Chuẩn bị tài liệu cung cấp nhà đầu tư: Biên bảng ghi nhớ (Offering memorandum), IM (Investment memorandum), DD (deal diligence), Term sheet …
  • Tìm kiếm và tư vấn lựa chọn nhà đầu tư (Bên mua) phù hợp
  • Hỗ trợ đàm phán điều kiện với nhà đầu tư (Bên mua): giá mua, điều khoản thanh toán, điều khoản thoái vốn, quản trị điều hành sau khi mua…
  • Tư vấn các điều kiện ràng buộc có lợi nhất cho doanh nghiêp trước khi trước khi ký kết hợp đồng (Shares purchase agreement - SPA, Assets purchase agreement – APA) và hoàn tất thương vụ  
 

Cùng chúng tôi tạo lập giá trị cộng hưởng

global html

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Đội của chúng tôi

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

Team

HVT
Tuyen.Ho  (Mr.)
Executive President
NTV
Vinh. Nguyen (Mr.)
CEO
NTTT
Tung. Nguyen (Mrs.)
Chief Accountant
NHV
Vuong. Nguyen (Mr.)
Equity Advisor
 

global web link

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây